Rehabilitační oddělení Dr. Dr.

Přeinstalace

1992

Kresby a modely zabývající se radikální „přeinstalací Rehabilitačního oddělení Dr. Dr.“, jež reagovala na neudržitelné prostorové podmínky, vznikaly od roku 1989. Tyto záměry mohly být shodou okolností demonstrativně dočasně realizovány na výstavě Situace, pořádané československou sekcí mezinárodního sdružení v tvarných kritiků - AICA v pražském Mánesu v roce 1992. Odtud byly jednotlivé artefakty Rehabilitačního oddělení převezeny na usedlost Jakuba Kašeho na Lemberku s úmyslem nalézt konečné řešení.