Rehabilitační oddělení Dr. Dr.

Dezinstalace

1993 - 1994

V roce 1993 a 1994 byly realizovány dvě fáze "dezinstalace Rehabilitačního oddělení Dr. Dr." - "pokus o uložení" do připravené jámy na zahradě Bredovského zámečku u Lemberka a "pokus o její zasklení". Akci byli (spolu s autorem) přítomni Jakub Kaše a nahodile tři účastníci lemberského sochařského sympozia. V krátké době, kdy došlo k nezbytné devastaci skel, byla jáma zasypána hlínou, pod kterou pozůstatky instalace odpočívaly dalších pět let až do roku 1999.